Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  • 【台語世界/錄音】Tī外媽兜度假ê日子

   【台語世界/錄音】Tī外媽兜度假ê日子

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 4 個月前

   文、錄音/A-Chin (退休國校老師) 自我有記持開始,到我讀國中ê每一ê舊曆年kap歇寒、歇熱,我lóng會tòe阿母轉去石仔瀨外媽兜tòa- -幾工仔。Ta̍k-pái tńg- ...

  • 【台語世界】建立台灣文化主體性

   【台語世界】建立台灣文化主體性

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 個月前

   文/張復聚(台灣羅馬字協會創會會長) 台灣過去一直hō͘外來政權殖民統治。台灣人lóng tī 足苦難ê環境bo̍k-bo̍k-siû teh求活命。 三頓chia̍h 會飽是上koân ê ...

  • 【台語世界】林詠梅女士記持中ê林茂生教授(1)

   【台語世界】林詠梅女士記持中ê林茂生教授(1)

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 個月前

   訪談主持人:蔣為文、呂越雄 來賓:林詠梅女士 林茂生教授是台灣第一位留學美國ê博士,mā是成大(彼陣ê台南高等工業學校)第一位台灣人教授。一世人lóng為著台 ...