Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 【台語世界/錄音】阮囝ê頭一隻狗

   【台語世界/錄音】阮囝ê頭一隻狗

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   退休前,我bat調去Lâm-ò農會上班,伊 ē tòe我去羅東火車頭,有一擺 tòe 到月台,我叫伊tńg--khì,伊chìn聽話tio̍h tńg chhù 內等我 ...

  • 【台語世界/錄音】來去綠島

   【台語世界/錄音】來去綠島

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   Koh有看tio̍h像蛇soan 來soan 去ê海鰻 、 tòe tio̍h海流搖來搖去chìn 妖嬌ê soan-ô͘、 koh 有岩石、磅空、沙á地種種地形,其實tio̍h kah陸地仝款。 我以早 ... ...