Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 寶利徠資金貸與THIN-TECH Lens Technologies 4529萬元

   Moneydj理財網 via Yahoo奇摩股市· 2 年前

   ... 寶利徠-依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:109/02/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:THIN ... ...

  • 【台語世界/錄音】龜boeh學飛

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 10 個月前

   放hō͘你去家己飛。」 可憐ê龜,一直lak,一直lak,落kah塗跤兜,soah暈暈死死去,無koh精神。 ※寓意:自殺ê冒險m̄-thang試。 台灣字(白話字)版 Ku boeh ...

  • 【台語世界/錄音】Bùn血ê夜明珠

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   ...所在就有伊 伊是天頂上súi hit粒星 台灣字(白話字)版 Bùn Hoeh ê Iā-bêng-chu Bûn/ Chiúⁿ Ûi-bûn lio̍k-im/ Tân Kim-hoa Ū thiⁿ-chhiⁿ ê só͘-chai tō ...