Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 【台語世界/錄音】外媽ê故事

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 14 小時前

   Hit-tang-chūn ê gōa-má cheng-sîn chiok-hó, hām a-î, î-tiūⁿ, a-kū, a-kīm chi̍t-kóa chhin-chiâⁿ tī kheh-thiaⁿ ...

  • 【台語世界/錄音】災厄Ê教示

   【台語世界/錄音】災厄Ê教示

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 6 天前

   人人攏ài遵守「掛喙罨、捷洗手、無代誌較mài出門」。 到底這个時疫ài到tang時才會收soah?喙罨ài koh掛偌久才會當剝--落--來?生活是到tī時才thang回復正常? ...