Yahoo奇摩 網頁搜尋

    • 拍拼為母語--新春恭喜!

      民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      ... 律bē家己自動執行!猶是咱家己主動繼續koh大力推sak才是頭路。我tī chia 先提出幾ê要緊ê事項來kap大家思考、討論。希望大家做伙來激頭殼 (brain storming ...