Yahoo奇摩 網頁搜尋

    • 【台語世界/錄音】賴皮

      民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前

      -tiān,àm-sî beh khùn chìn-chêng,tiān-tî seng pak-tiāu.Thàu-chá khí--lâi kā tiān-tî khǹg tò-tńg--khì,chiah phah tiān-ōe khì ...