Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  • 【台語世界/錄音】sēng囝不孝

   【台語世界/錄音】sēng囝不孝

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前

   文、錄音/陳俐雯 台灣人定講「sēng豬giâ灶,sēng囝不孝」,tī少囝化時代這種豬會giâ灶,做囝tōa不孝ê故事比以早濟mā較譀。Koh咱台灣較有歲ê序大受重男輕女文 ...

  • 【台語世界/錄音】文言文teh毒害台灣人

   【台語世界/錄音】文言文teh毒害台灣人

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前

   文、錄音/張智峯(Tiuⁿ, Tì Hong) Chêng-chi̍t-chān台北第一女中ê中文老師teh批評108課綱大量刪除文言文,koh講刪除顧炎武ê〈廉恥〉,hō͘ 學生無機會koh-khì ...

  • 【台語世界/錄音】放手Ê祝福

   【台語世界/錄音】放手Ê祝福

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前

   文、錄音/陳俐雯 Tân Lī-bûn 面對死亡是性命上艱難ê宿題,尤其是tī面對親人病危ê時陣。阿母因為一口氣喘bē順入院治療,經過二個月折磨病情起起落落時好時bái ...

  • 【台語世界/錄音】雞卵王國~路竹

   【台語世界/錄音】雞卵王國~路竹

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前

   文、錄音/蘇晏德 So͘, Iàn Tek 高雄縣ê路竹鄉2010年縣市合併,改成高雄市路竹區,路竹區總面積無大只有48平方公里,無倚山mā無倚海lóng是平地,講tio̍h路竹, ...