Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  • 芝士杏仁曲奇 Cheese almond cookies

   芝士杏仁曲奇 Cheese almond cookies

   煮一煮 via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前

   曲奇餅絕對是下午茶小食的最佳選擇,食多食少適隨尊便。今次跟大家分享一款我好喜歡的曲奇餅,鬆脆之 ...

  • 加州固定電費新政策 2黨及環保組織都不滿

   世界日報World Journal via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前

   加州公用事業委員會計畫5月9日投票決定,是否讓加州最大的電力供應商向大多數客戶收取新的固定費用。可以把它想像成類似訂閱視...

  • 【綿滑靚粥】白粥粥底 Plain congee

   【綿滑靚粥】白粥粥底 Plain congee

   煮一煮 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   好多人以為煲靚粥要花好多時間,今次教大家一個秘訣,又快又簡單就煲到靚粥,就係畀米吸滿水再雪到結冰,煲粥時米粒就會輕易爆開,半個鐘就煲到靚粥!一般嚟講 ...