Yahoo奇摩 網頁搜尋

    • 【台語世界/錄音】外媽ê故事

      民報 via Yahoo奇摩新聞· 7 小時前

      Chòe-āu góa koat-tēng ùi ma-ma hiah liáu-kái gōa-má ê kò͘-sū. Kin-kì ma-ma ê kóng-hoat, gōa-má sī Kiâm-chúi-lâng ...