Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 【台語世界/錄音】一張舊相片

   【台語世界/錄音】一張舊相片

   銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 10 小時前

   阿爸tio̍h kòng袂落- -去ah。 阿媽mā定定chhōa我去散步,koh會順sòa去仔店,買真chē糖含仔hō͘ 我食。糖仔kâm tī chhùi內會ta̍uh-ta̍uh-á溶去,he甜 ...