Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  • 【綿滑靚粥】白粥粥底 Plain congee

   【綿滑靚粥】白粥粥底 Plain congee

   煮一煮 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   好多人以為煲靚粥要花好多時間,今次教大家一個秘訣,又快又簡單就煲到靚粥,就係畀米吸滿水再雪到結冰,煲粥時米粒就會輕易爆開,半個鐘就煲到靚粥!一般嚟講 ...