Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 【台語世界/錄音】 金婚記念日牽手進行式

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   「有錢無錢,娶某過年。」50冬前真正tī chit款情形下完成終身大事。結婚hit工是1969年2月13日(咱人過年前3工,農曆12月27日)。斯當時tăⁿ退伍2 k&ograv

  • 【台語世界/錄音】理性kap包容

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前

   2020年拄開始,1月初6 hit工「蘇花改」正式全線通車。蘇澳到花蓮e行車時間估計theng-ho節省60分鐘!Chit條無受天候影響&

  • 【台語世界/錄音】相片

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   阮老pē tī監獄內底收tio̍h 這張相,the̍h hō͘ 關做伙ê朋友陳先生看。陳先生講,無彩恁5 兄弟kan-na欠你一个。伊真gâu 畫圖,tō kā阮老pē 畫起lih 相面頂,拜托 ...

  • 【台語世界/錄音】阮囝ê頭一隻狗

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 7 個月前

   -su邊sńg;其中一隻 kui hûn-su o͘ 色ê毛草,上特別是伊ê腳蹄、尾溜是白色,連面óa鼻仔ê中央mā有一liâu白色ê毛草。我chìn kah-ì,tio̍h講:「我beh ài chit

  • 【台語世界/錄音】Peh山愛台灣

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   ... 脈、阿里山山脈、玉山山脈kap海岸山脈由南到北,峰峰相連算bōe完。Ùi低海拔、中海拔到高海拔ê山峰,涵蓋著熱帶、溫帶到寒帶多元koh豐富ê動植物生態。Chit ...

  • 【台語世界/錄音】「樹」立國家

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   台灣是kāu風颱ê島嶼。樹欉保護土地對咱來講是chiok重要ê資產。風颱期tiān-tiān會看tio̍h kui 欉hō͘ 風khau--起來ê樹仔。這是一種無奈ê天災。 Chit-má「高雄大 ...

  • 【台語世界/錄音】相片Gōng-siūⁿ

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 9 個月前

   你敢有tih看闢靂布袋戲? 看著厝lih khǹg鼎鍋仔tih sîn水,tō知影外口leh落大雨, 隨想著細漢tòa ê塗埆厝、紅瓦厝,chit-má lóng消失ah。 你是tòa大樓a̍h-sī透 ...

  • 【台語世界/錄音】Ná行ná寫詩

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 7 個月前

   2017年2月初6(咱人正月初九),早時8點40分出發,chit二日ê目的地是苗栗縣kah新竹縣,chit二ê行政區是客家ê大本營,雖罔以前bat來過,m̄-koh ...