Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 賈忠偉觀點:血幅──「blood chit」的故事

   風傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

   ... 帕給蘇聯志願軍隨身攜帶,帕面上除了有與「血幅」一模一樣的字樣與圖案外,還有詳細的中文說明和政府關防來增加識別度。 飛虎隊所使用的血幅(blood chit ...

  • 【台語世界/錄音】 金婚記念日牽手進行式

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 8 個月前

   「有錢無錢,娶某過年。」50冬前真正tī chit款情形下完成終身大事。結婚hit工是1969年2月13日(咱人過年前3工,農曆12月27日)。斯當時tăⁿ退伍2 k&ograv

  • 【台語世界/錄音】理性kap包容

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 6 個月前

   2020年拄開始,1月初6 hit工「蘇花改」正式全線通車。蘇澳到花蓮e行車時間估計theng-ho節省60分鐘!Chit條無受天候影響&

  • 【台語世界/錄音】相片

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 9 個月前

   阮老pē tī監獄內底收tio̍h 這張相,the̍h hō͘ 關做伙ê朋友陳先生看。陳先生講,無彩恁5 兄弟kan-na欠你一个。伊真gâu 畫圖,tō kā阮老pē 畫起lih 相面頂,拜托 ...

  • 【台語世界/錄音】Peh山愛台灣

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前

   ... 脈、阿里山山脈、玉山山脈kap海岸山脈由南到北,峰峰相連算bōe完。Ùi低海拔、中海拔到高海拔ê山峰,涵蓋著熱帶、溫帶到寒帶多元koh豐富ê動植物生態。Chit ...

  • 【台語世界/錄音】「樹」立國家

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 10 個月前

   台灣是kāu風颱ê島嶼。樹欉保護土地對咱來講是chiok重要ê資產。風颱期tiān-tiān會看tio̍h kui 欉hō͘ 風khau--起來ê樹仔。這是一種無奈ê天災。 Chit-má「高雄大 ...

  • 【台語世界/錄音】台語新聞我聽無

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 8 個月前

   伊講台語台ê節目加減有leh看。但是若到台語新聞ê播導,伊就隨chūn去別台。講伊聽無新聞leh播啥﹖這聲害--ah!應該是台語上toan-tiah ê台語台,所播ê台語新聞 ...

  • 【台語世界/錄音】蘇花公路ê滄桑

   民報 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前

   ... 連--ê。離開故鄉了後,tú-tio̍h--á tńg--去。看蘇花公路一pái比一pái koh較失色。東澳起幸福水泥廠、和平有台灣水泥公司、和仁開砂石á場。到chit< ... ...