Yahoo奇摩 網頁搜尋

    • 【台語世界/錄音】外媽ê故事

      民報 via Yahoo奇摩新聞· 4 天前

      Sui-jiân sī án-ne, ta̍k-pái beh lī-khui ê sî, gōa-má mā-sī ē bé chhài-chhī-á-lāi hó-chia̍h ê bah-so͘, ...