Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 【快餐店滋味】蘑菇飯 Mushroom Rice

   【快餐店滋味】蘑菇飯 Mushroom Rice

   煮一煮 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前

   好想食炸雞店嘅蘑菇飯,但係又嫌太細碗太少汁?一於自己煮啦,無論材料同做法都好簡單,話咁易就還原到快餐店嘅滋味。

  • 【綿滑靚粥】白粥粥底 Plain congee

   【綿滑靚粥】白粥粥底 Plain congee

   煮一煮 via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前

   好多人以為煲靚粥要花好多時間,今次教大家一個秘訣,又快又簡單就煲到靚粥,就係畀米吸滿水再雪到結冰,煲粥時米粒就會輕易爆開,半個鐘就煲到靚粥!一般嚟講 ...