Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 【太白詩典】憶上古神風 忠信誰昭明

   【太白詩典】憶上古神風 忠信誰昭明

   台灣大紀元· 2 天前

   唐玄宗器重李白,有恩寵。君臣遇合,若能持續長久,人臣也可大展抱負,大濟蒼生。「申管、晏之談,謀帝王之術。奮其智能,願為輔弼,使寰區大定,海縣清。 ...